امروز شنبه, 27 مهر 1398، خوش آمدید

دومین جلسه توجیهی کارورزی -مهندس پارسانیا

مصطفی پارسا نیا شنبه، 13 مهر 1398 - 14:45
دومین جلسه توجیهی دروس کارورزی و پروژه مهندس پارسانیا روز چهار شنبه مورخ 98/7/17 ساعت 18 برگزار می گردد .دانشجویان قبل از حضور در کلاس فرم های کارورزی را از آقای کدخدایی دریافت نمایند.