امروز شنبه, 27 مهر 1398، خوش آمدید

اطلاعیه بازدیدازنمایشگاه بین المللی صنعت

فاطمه قادری دوشنبه، 15 مهر 1398 - 08:27
ازتمامی اساتید ودانشجویان دعوت می گردد دربازدید ازنمایشگاه بین المللی صنعت که ازمهمترین و بزرگترین رویدادهای صنعت درایران محسوب می شود و هرساله درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزارمی گردد،شرکت نمایند.زمان بازدیدازنمایشگاه روزجمعه مورخ 98/07/19 ساعت حرکت راس ساعت 9صبح ازدرب دانشگاه برای این منظور دانشجویان و اساتید می بایست حداکثرتاروز چهارشنبه 98/07/17 جهت ثبت نام به امور کلاسهاآقای کدخدایی مراجعه نمایند. لازم به ذکراست الویت با دانشجویانی است که درس کاربینی را اخذنموده اند.