امروز سه‌شنبه, 24 تیر 1399، خوش آمدید

آزمون عملی واحد درسی استاد داریوش کوه بر

کبری معدنی یکشنبه، 08 تیر 1399 - 08:07
به اطلاع دانشجویان که واحد درسی با استاد کوه بر اخذ نموده اند می رساند . ساعت آزمون به شرح ذیل می باشد. آزمون عملی کارگاه مبانی الکترونیک خودرو روز پنج شنبه مورخ 99.04.12 ساعت 15 برگزار می گردد. آزمون عملی آزمایشگاه طراحی رایانه ای cadروز پنج شنبه مورخ 99.04.12 ساعت 16 برگزار می گردد.