امروز سه‌شنبه, 24 تیر 1399، خوش آمدید

اطلاعیه کلاس های استاد ارغوان ابوذرجمهری

کبری معدنی یکشنبه، 08 تیر 1399 - 15:32
به اطلاع می رساند کلاس های استادارغوان ابوذرجمهری هفته آینده روز سه شنبه مورخ 99.04.10برگزار می گردد. کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گستردهساعت 13- کارگاه برنامه سازی تحت وبساعت 15 کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی ساعت 17 می باشد.