امروز یکشنبه, 19 مرداد 1399، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی 1و2 استادرادپور

کبری معدنی یکشنبه، 29 تیر 1399 - 17:48
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1و2 رابااستاد رادپور اخذنموده اند می رساندزمان تحویل گزارش کارورزی دوشنبه 99/04/30 ساعت 13تا 16- سه شنبه 99/04/31- چهارشنبه 99/05/01 پنج شنبه 99.05.02می باشد.لازم به ذکراست همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی از محل کارورزی رابه همراه داشته باشید.درضمن دانشجویان کارورزی را به واحد آموزش خانم معدنی تحویل دهند.