امروز دوشنبه, 29 دی 1399، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی استاد حبیبی

کبری معدنی سه‌شنبه، 31 تیر 1399 - 13:18
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1 رابااستاد حبیبی اخذنموده اند می رساندزمان تحویل گزارش کارورزی یک شنبه 99.05.05می باشد.لازم به ذکراست همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی از محل کارورزی رابه همراه داشته باشید.درضمن دانشجویان کارورزی را به واحد آموزش خانم معدنی تحویل دهند.