امروز یکشنبه, 19 مرداد 1399، خوش آمدید

دانشجویان دقت بفرمایند آخرین مهلت ثبت نام در سامانه آزمون های هماهنگ تا روز جمعه 03-05-99 می باشد ،دانشجویانی که تا این موعد در سامانه آزمون های هماهنگ وارد نشوند نمی توانند در آزمون های همانگ مرداد ها شرکت نمایند:

راحله صالحی جمعه، 03 مرداد 1399 - 12:27
دانشجویان دقت بفرمایند آخرین مهلت ثبت نام در سامانه آزمون های هماهنگ تا روز جمعه 03-05-99 می باشد ،دانشجویانی که تا این موعد در سامانه آزمون های هماهنگ وارد نشوند نمی توانند در آزمون های هماهنگ مرداد ها شرکت نمایند:دانشجویانی که تا کنون وارد سامانه آزمون های هماهنگ به آدرس:https://examuast.ir/ نشده اند: سیدولی میرسلیمی-عزت اله خرمی-رضاعسگری-محمدعبدالهی کلش-محمدحسن محمدی جیرانبلاغی-مهدی آزادفر-حسین کیاروستا- میلادآزاد زعیم-احمدعلی شماخی-محسن خودکاوندی-محمدمهدی دراج-رضااکبری اصل-رضاشادمنامن-جوادفضل اله خانی-یاسرعلیعباسی لیواری -احمدخورانی-حبیب حیدری-حسین -سلطانیان -محمدشهبازی-حمداله رضائی-مجیدنادری قراول خانه-علی بیگدلی-کاوه گورانی-منصورجوزای- کاظم بذرپاچ-علیرضاتقی زاده-محمدحسین جمشیدپور-اکرم روستاپور-زهراغلامی منامن-سعیدقره حسن لو-علی میرزائیان سعادتلو-حسیناخوان سیار-حامدخرمن کوب-رضازنجانی-شهاب بهاری-فاطمه توده زعیم-علی خرم جاه-فرشیدفرزانه-غزاله فلاحت داری-کبری فیروزی- بهلول امینه-مصطفی بختیاری-حدیث پاشائی راد-محسن رفیع نژاد-مجتبی زارعی نژاد-سعید شاهمرادی-کریم شیری-سمیه محمود خانی