امروز یکشنبه, 19 مرداد 1399، خوش آمدید

اطلاعیه فوری آزمون http://examuast.ir

کبری معدنی سه‌شنبه، 07 مرداد 1399 - 18:46
با سلام دانشجویانی که به دلیل اینکه در بازه مقرر وارد آزمون های متمرکز نشده اند (http://examuast.ir )نام کاربری ورمز دانشجو جهت ورود به سامانه آزمون های متمرکز کاربری کد ملی و رمز نیزحرف kو کد ملی می باشد . مثال : کاربری کدملی 11111111111 رمز k11111111111 دانشجویان به شرح ذیل می باشد. عزت اله خرمی رضاعسگری محمدعبدالهی کلش محمدحسن محمدی جیرانبلاغی مهدی آزادفر حسین کیاروستا میلادآزاد زعیم احمدعلیشماخی محسن خودکاوندی محمدمهدی دراج رضااکبری اصل رضاشادمنامن جوادفضل اله خانی یاسرعلیعباسی لیواری احمدخورانی حبیب حیدری حسین سلطانیان محمد شهبازی حمداله رضائی مجیدنادری قراول خانه علیبیگدلی کاوهگورانی منصورجوزای کاظمبذرپاچ علیرضاتقی زاده محمدحسین جمشیدپور اکرمروستاپور زهراغلامی منامن سعید قره حسن لو علیمیرزائیان سعادتلو حسین اخوان سیار حامدخرمن کوب رضازنجانی شهاب بهاری فاطمه توده زعیم علیخرم جاه فرشیدفرزانه غزالهفلاحت داری کبریفیروزی بهلول امینه مصطفی بختیاری حدیث پاشائی راد محسن رفیع نژاد مجتبی زارعی نژاد سعید شاهمرادی کریمشیری سمیه محمود خانی