امروز دوشنبه, 10 مهر 1402، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی 2 استادحسن پور

فاطمه قادری یکشنبه، 12 مرداد 1399 - 11:16
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 2 رابااستادحسن پور اخذنموده اند می رساندزمان تحویل گزارش کارورزی پنجشنبه 99/05/16 ساعت 18 می باشد.لازم به ذکراست همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی از محل کارورزی رابه همراه داشته باشید.