امروز شنبه, 15 بهمن 1401، خوش آمدید

پیشنهادات اساتید محترم عضو بسیج جهت تسهیل امور آموزشی دانشجویان

راحله صالحی دوشنبه، 10 شهریور 1399 - 12:03
اساتید محترمی که موارد و پیشنهاداتی جهت افزایش توانمندی دانشجویان و اساتید در شرایط آموزش های مجازی با توجه به مشکلات ناشی از ویروس کرونا دارند می رساند موارد همکاری خود را به سرکارخانم صالحی از طریق پیامک ارسال نمایند./با تشکر