امروز چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1400، خوش آمدید

جلسه دوم آنلاین کارورزی یک استاد صالحی

راحله صالحی سه‌شنبه، 11 شهریور 1399 - 16:27
روز پنج شنبه سیزدهم شهریورماه 99 ساعت 17در سامانه سمالایو برگزار می گردد. و به اطلاع دانشجویان: 1-مجتبی شاه محمدی۲- علی میرزائیان سعادتلو۳- علیرضا تقی زاده ۴- محسن فلاح نژاد می رساند که در کلاس هنوز عضو نشده اند.