امروز چهارشنبه, 30 مهر 1399، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی 1و2 استادكوه بر

مریم معدنی پور شنبه، 29 شهریور 1399 - 15:21
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1و2 رابااستاد كوه بر اخذنموده اند می رساندزمان تحویل گزارش کارورزی پنشنبه 99/07/03 ساعت 15 می باشد.لازم به ذکراست همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی از محل کارورزی رابه همراه داشته باشید.