امروز چهارشنبه, 30 مهر 1399، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی 1و2 استادتوفيق

مریم معدنی پور شنبه، 29 شهریور 1399 - 15:28
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1و2 رابااستاد توفيق راخذنموده اند می رساندزمان تحویل گزارش کارورزی چهارشنبه 99/07/02 ساعت 15 می باشد.لازم به ذکراست همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی از محل کارورزی رابه همراه داشته باشید.