امروز چهارشنبه, 30 مهر 1399، خوش آمدید

اطلاعیه ارایه گزارش کارورزی استاد صادق امینی

فاطمه قادری یکشنبه، 30 شهریور 1399 - 12:01
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1 و 2 خودرا با استاد صادق امینی اخذنموده اند می رساند همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی را تا مورخ 99/07/06 بصورت اسکن شده برای استادصادق امینی ایمیل کنید و اصل گزارشات را بعد از تایید استاد به خانم قادری تحویل دهید.