امروز چهارشنبه, 30 مهر 1399، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی1و2 استاد اسحاقی

فاطمه قادری یکشنبه، 30 شهریور 1399 - 12:24
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1 و 2 خودرا با استاد محسن اسحاقی اخذنموده اند می رساند همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی را تا مورخ 99/07/06 تحویل دهید.