امروز چهارشنبه, 30 مهر 1399، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی1و2 استاد صالحی

فاطمه قادری پنجشنبه، 03 مهر 1399 - 08:41
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1 و 2 خودرا با استادصالحی اخذنموده اند می رساند همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی را در مورخ 99/07/07 و 99/07/09ساعت 14 تحویل دهید.