امروز دوشنبه, 07 خرداد 1403، خوش آمدید

انتخاب دانشجوی نمونه مهارتی

رياست شنبه، 05 مهر 1399 - 14:27
در راستای ابلاغ آیین نامه شماره 1505/99/ ال به اطلاع می رساند دانشجویان واجد شرایط با مطالعه دقیق دستورالعمل ضمیمه تا مورخه 99/7/7 با مراجه به سایت مرکز قسمت ارتباط با ما بخش امور فرهنگی نسبت به اعلام مستندات خود جهت انتخاب دانشجوی نمونه اقدام نمایند.