امروز چهارشنبه, 30 مهر 1399، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی 1و2 استاد جبار پور

کبری معدنی شنبه، 12 مهر 1399 - 10:30
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1و2 رابااستادجبار اخذنموده اند می رساندزمان تحویل گزارش کارورزی یک شنبه 99/07/13 ساعت 11می باشد.لازم به ذکراست همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی از محل کارورزی رابه همراه داشته باشید.