امروز چهارشنبه, 30 مهر 1399، خوش آمدید

ليست مراكز درمان سرپائي كرونا ويروس و آنفلوانزا

رياست دوشنبه، 14 مهر 1399 - 09:28
با توجه به قرار گرفتن استان البرز در وضعيت قرمز از نظر شيوع بيماري كويد 19، ليست مراكز منتخب بهداشتي به پيوست به حضور ارسال مي گردد.