امروز چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1400، خوش آمدید

استاد رمضانخانی

قادر کدخدایی یکشنبه، 25 آبان 1399 - 13:20
کلاس توجیهی درس کارورزی استاد رمضانخانی روز دوشنبه مورخ 99/8/26 ساعت 18/30 الی 19/30 در سامانه سمالایو برگزار می گردد .