امروز چهارشنبه, 12 آذر 1399، خوش آمدید

فراخوان شركت در كارگاههاي تخصصي با موضوعات قرآن و عترت

رياست یکشنبه، 25 آبان 1399 - 14:28
با توجه به آغاز هفته قرآن و عترت دانشگاهها ، وزارت علوم تحقيقات و فناوري اقدام به برگزاري كارگاههاي تخصصي با موضوعات قران به صورت مجازي نموده است . جهت كسب اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را دريافت نماييد.