امروز چهارشنبه, 12 آذر 1399، خوش آمدید

اطلاعیه کاربینی استاد رمضانخانی

کبری معدنی پنجشنبه، 29 آبان 1399 - 11:32
قابل توجه دانشجویان محترم : کلاس توجیهی درس کارورزی استاد صالحی روز دوشنبه مورخ 99/8/3 ساعت18 الی 19 در سمالایو بر گزار می گردد حضور دانشجویان الزامی می باشد.