امروز چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1400، خوش آمدید

استاد اصل روستا

قادر کدخدایی یکشنبه، 24 اسفند 1399 - 12:57
قابل توجه دانشجویان : کلاس توجیهی درس کارورزی استاد اصل روستا روز یکشنبه مورخ 99/12/24 ساعت 17/30 در سمالایو برگزار می گردد