امروز چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1400، خوش آمدید

انتشار فصلنامه برنامه ریزی و توسعه با محوریت بررسی نقش موانع برنامه ریزی در توسعه

اعظم آقابراری سه‌شنبه، 07 اردیبهشت 1400 - 11:55
فایل ضمیمه را دانلود نمایید.