امروز دوشنبه, 07 خرداد 1403، خوش آمدید

استاد جلیل امینی

قادر کدخدایی پنجشنبه، 24 تیر 1400 - 16:57
قابل توجه دانشجویان محترم : روز شنبه مورخ 1400/04/26 ساعت 16 زمان دفاع پروژه استاد جلیل امینی است ( دانشجویان فایل متنی و cd را بعد از ارائه به خانم آقابراری تحویل دهید)