امروز چهارشنبه, 08 آذر 1402، خوش آمدید

جلسه توجیهی کاربینی استادصادق امینی

فاطمه قادری شنبه، 28 آبان 1401 - 13:44
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس توجیهی درس کاربینی استاد آقای صادق امینی روزپنج شنبه مورخ1401/09/03 ساعت 16:30 برگزار می گردد. حضوردانشجویان الزامی می باشد.