امروز چهارشنبه, 08 آذر 1402، خوش آمدید

جلسه توجیهی کاربینی استادحسن حبیبی

فاطمه قادری شنبه، 28 آبان 1401 - 14:47
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس توجیهی دوم درس کاربینی استاد حبیبی روزسه شنبه مورخ 1401/09/01 ساعت17:30برگزار می گردد. حضوردانشجویان الزامی می باشد.