امروز چهارشنبه, 08 آذر 1402، خوش آمدید

جلسه توجیهی کاربینی استادرمضانعلی عسگرانی

فاطمه قادری پنجشنبه، 03 آذر 1401 - 15:05
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس توجیهی درس کاربینی استاد عسگرانی روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 ساعت 17 برگزار می گردد. حضوردانشجویان الزامی می باشد.