امروز دوشنبه, 10 مهر 1402، خوش آمدید

استاد فرمنش

قادر کدخدایی شنبه، 24 آذر 1397 - 16:29
کلاس جبرانی درس مقاومت مصالح 2 استاد فرمنش روز پنجشنبه مورخ 97/9/29 ساعت 8 صبح برگزار می گردد . کلاس جبرانی درس تکنولوژی شاسی و فرمان استاد فرمنش روز پنجشنبه مورخ 97/9/29ساعت 18 برگزار می گردد .