امروز سه‌شنبه, 09 خرداد 1402، خوش آمدید

دریافت کارت دانشجوئی

معصومه آذردار پنجشنبه، 04 خرداد 1402 - 08:17
کلیه دانشجویان ورودی بهمن 1401 جهت دریافت کارت دانشجوئی به واحد آموزش خانم آقابراری مراجعه نمایند.