امروز چهارشنبه, 29 فروردین 1403، خوش آمدید

اطلاعیه تحویل گزارش کارورزی استاد پارسانیا

فاطمه قادری پنجشنبه، 04 خرداد 1402 - 09:02
جلسه دوم توجیهی کارورزی استاد پارسانیا روز پنج شنبه 4 و 11 خرداد ساعت 18 برگزار میگردد، حضور دانشجویان الزامی میباشد ،موارد ذیل میبایست به استاد تحویل داده شود ((1 تکمیل فرمها به صورت کامل 2 کلیه فرمها امضا دانشجو ، مهر و امضا مربی محل کارورزی ، 3 نامه از محل کارورزی به دانشگاه مبنی بر گزارندن 240 ساعت کارورزی 4 گزارش 10صفحه ای از محل کارورزی )) درصورت نقص نمره ثبت نخواهد شد