امروز پنجشنبه, 24 خرداد 1403، خوش آمدید

استادحبیبی

قادر کدخدایی چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403 - 13:43
قابل توجه دانشجویان محترمی که با استاد حسن حبیبی کلاس دارند، امروز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 کلاس های استاد حبیبی برگزار نمی گردد. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.