امروز پنجشنبه, 24 خرداد 1403، خوش آمدید

استاد کم گو

قادر کدخدایی یکشنبه، 16 اردیبهشت 1403 - 17:24
قابل توجه دانشجویانی که با استاد سمیه کم گو درس کاربینی دارند، بازدید کاربینی از شرکت نوین دانش آینده روز دوشنبه مورخ 1403/02/17 راس ساعت 16 برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد. آدرس شرکت: گلسار_خیابان خلیج فارس _نبش خلیج فارس ۱۰_ پلاک ۴۴