امروز پنجشنبه, 24 خرداد 1403، خوش آمدید

استاد کشاورزی

قادر کدخدایی جمعه، 18 خرداد 1403 - 11:13
آخرین فرصت آزمون برای دانشجویان درس ورزش و تربیت بدنی قابل توجه دانشجویانی که با استاد محمد کشاورزی درس ورزش و تربیت بدنی دارند و در آزمون شرکت نکرده اند و صورتجلسه آزمون را امضا نکردند، آزمون عملی دروس مذکور روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ۱۶ در دانشگاه برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان مربوطه الزامی می باشد و در حین آزمون صورتجلسه مربوطه را نیز امضا نمایند، در غیر اینصورت غیبت برای دانشجو ثبت می گردد.