امروز پنجشنبه, 24 خرداد 1403، خوش آمدید

❌❌اطلاعیه مهم تغییر تاریخ آزمون روز 8 تیر ماه

فاطمه قادری شنبه، 19 خرداد 1403 - 08:40
❌❌اطلاعیه مهم تغییر تاریخ آزمون روز 8 تیر ماه با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 1403/04/08 کلیه آزمونهای در این روز به تاریخ 1403/04/10 همان ساعت درج شده در کارت آزمون تغییر پیدا کرد .