امروز شنبه, 15 بهمن 1401، خوش آمدید

اطلاعیه تاریخ امتحانات انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

پنجشنبه، 25 بهمن 1397 - 10:46
به اطلاع دانشجویان می رساند چنانچه در انتخاب واحد ترم جدید تاریخ آزمونها دارای همزمانی یا تداخل و ...میباشد تا تاریخ 1-12-97درخواستهای خود را به واحد آموزش کتبا ارسال نمائید.