امروز دوشنبه, 10 مهر 1402، خوش آمدید

اطلاعیه کارورزی 1و2

دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398 - 12:05
به اطلاع دانشجویان می رساند، دانشجویانی که کارورزی خود را به واحد آموزش تحویل نداده اند می رساند آخرین مهلت تحویل کارورزی 04-02-98روز چهارشنبه می باشد مسئولیت عدم ارائه کارورزی به واحد آموزش بر عهده دانشجو می باشد.اسامی دانشجویان به شرح ذیل می باشد. میر رضا حسینی-حامد تربت-مجید اکبری-سعید چنکشی -رضا بیک پور-عرفان جوادی-حمید رضا شیرازی-برومند مرادی-مالک زمانی-رضا شکری-زهرا رحیمی-فرشید سلطانی -ابوالفضل شاد مهر-خدیجه قره داغی-سارا سیدی-مونا عبدالعلی پور-مهرداد شیوخی