امروز جمعه, 22 آذر 1398، خوش آمدید

استاد جبار پور

قادر کدخدایی دوشنبه، 31 تیر 1398 - 11:20
کلاس توجیهی درس کارورزی و پروژه استاد جبار پور روز چهار شنبه مورخ 98/5/2 ساعت 17 برگزار می گردد .( دانشجویانی که تک درس درترم تابستان با استاد جبار پور اخذ نموده اند روز چهار شنبه ساعت 17 در دانشگاه حضور داشته باشند )