امروز جمعه, 22 آذر 1398، خوش آمدید

یکشنبه مورخ 20-05-98 مرکز تعطیل می باشد.

راحله صالحی پنجشنبه، 17 مرداد 1398 - 13:32
به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند روز یکشنبه مورخ 20-05-98 مرکز علمی-کاربردی خانه کارگرساوجبلاغ تعطیل می باشد.