امروز جمعه, 16 خرداد 1399، خوش آمدید

استاد احمد باران چشمه

قادر کدخدایی پنجشنبه، 25 مهر 1398 - 10:48
کلاس توجیهی درس کاربینی استاد احمد باران چشمه روز جمعه مورخ بیست و ششم مهر 98 ساعت11.30 برگزار میگردد حضور دانشجویان الزامی میباشد

کلاس توجیهی درس کاربینی استاد احمد باران چشمه روز جمعه مورخ بیست و ششم مهر 98 ساعت11.30 برگزار میگردد حضور دانشجویان الزامی میباشد