امروز شنبه, 15 بهمن 1401، خوش آمدید

فرم های مورد نیاز کارورزی

راحله صالحی چهارشنبه، 08 آبان 1398 - 11:29
فایل ضمیمه را دانلود نمائید. دانشجویان دقت نمایند فرم صفحه 201 به تعداد هفته هایی که کارورزی انجام میشود باید پرینت گرفته شود(حداقل 5 صفحه). فرم صفحه 202 به تعداد هر ماه کارورزی یک صفحه پرینت گرفته شود.(حداقل 2 صفحه).