امروز پنجشنبه, 24 خرداد 1403، خوش آمدید

درس کاربینی استاد پارسانیا و استاد رمضانخانی

راحله صالحی چهارشنبه، 04 دی 1398 - 11:45
به اطلاع دانشجویان گرامی که  روز پنجشنبه مورخ 05-10-98 بازدید درس کاربینی با اساتید محترم آقایان پارسانیا و رمضانخانی در اداره  فنی و حرفه ای شهرجدید هشتگرد را دارند می رساند.بازدید برگزار می گردد و راس ساعت 10 در مرکز فنی-حرفه ای 9 دی شهرجدید هشتگرد حضور داشته باشند.