امروز یکشنبه, 31 تیر 1403، خوش آمدید

تحویل گزارش کارورزی 1و2 استادمیثم معدنی پور

فاطمه قادری چهارشنبه، 23 بهمن 1398 - 11:39
به اطلاع دانشجویانیکه واحد درسی کارورزی 1و2 رابااستادمعدنی پور اخذنموده اند می رساندزمان تحویل گزارش کارورزی روزسه شنبه مورخ 98/11/29 ساعت 17 می باشد.لازم به ذکراست همه فرم هابصورت تکمیل به همراه گزارش ونامه تکمیل دوره کارورزی از محل کارورزی رابه همراه داشته باشید.عدم حضور دانشجو نمره صفر لحاظ می گردد.