امروز چهارشنبه, 08 آذر 1402، خوش آمدید

ریاست مرکز

دکتر افسانه سلطانی


  1. دکتری تخصصی ریاضی گرایش آنالیز
  2. رتبه اول کارشناسی ارشد از دانشگاه سراسری زنجان
  3. رتبه اول دکتری تخصصی
  4. عضو کانون استعدادهای درخشان
  5. مدرس دانشگاه‌های علمی کاربردی وازاد و پیام نور