امروز دوشنبه, 07 خرداد 1403، خوش آمدید
امور کلاس‌ها

14

دی

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روزچهارشنبه 1400/10/15

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 2) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 3) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 4) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 5) استاد مجید حاج آقایی خیابانی درس : رسم فنی 1 - نقشه کشی و اصول cad -- استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 7استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 8) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 9) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 10 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 11) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 12) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 13) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 14 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 15) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی 16- استادسیده مرضیه افتخاری درس :برنامه ریزی توسعه - اقتصاد 17- استاد امیری درس : آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری - سیستم های اندازه گیری *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******

08

دی

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روزپنجشنبه 1400/10/09

قابل توجه کلیه دانشجویان **** 1) استاد احمد باران چشمه : زبان فنی - 2) استاد داریوش کوهبر : استاتیک -- 3) استاد رضا احمدی : مدیریت کیفیت و بهره وری 4) استاد زهرا عبادی : آمار و احتمالات - ریاضی کاربردی 5- استاد سید میلاد میرمحمدیان : آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - 9) استاد علی جلالی نژاد : شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی - 11) استاد فاطمه فیاض آزاد : مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش - اصول و مبانی تولید - 12) استاد کریم باران چشمه : قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرای آن - 13) 14) استاد محمد فیروز دهقان : حسابداری شرکتهای سهامی - 15) 16) استاد مریم کلاهی : رفتار سازمانی - استاندارها و آیین نامه های ایمنی و کار - 17) استاد مریم هاشمی : فیزیک پیش دانشگاهی - فیزیک عمومی - فیزیک مکانیک 18)استاد مژگان سامانی پور : مدیریت تولید و عملیات - مبانی کنترل کیفیت 19) استاد معصومه زمان پرور : اصول علم اقتصاد --- کسب و کار از دیدگاه اسلام 20) استاد ملیجه اخلاقی : پژوهش عملیاتی 2 21) استاد نرگس کیان : حسابداری پیمانکاری 1 ----- 22) استاد نیره رسولی : برنامه سازی شبکه -- کارگاه برنامه سازی تحت وب 26) استاد مجید عباسی درس: ایمنی مواد شیمیایی 27) استاد صمغ ابادی درس : مدیریت و تامین انبارداری 28 -استاد توفیق فکردوست درس : زبان تخصصی - امداد و کمکهای اولیه - ایمنی و بهداشت محیط کار - آناتومی و فیزیولوژی - مدیریت در بحران 29- محبوبه سامانی پور درس : ریاضی عمومی 2 - ریاضی پیش دانشگاهی - ریاضی عمومی - پژوهش عملیاتی 1 30- محمد مهدی اکبریان درس : اخلاق حرفه ای در تجارت - حقوق بیمه تامین اجتماعی کار - حقوق تجارت 31- استاد یاسر ساسانی نژاد درس : تکنیک های مدیریت مالی - مدیریت مالی 32 -استاد غلامرضا ارمنده یی درس : سیستم های مدیریت یکپارچه 33- استاد ذوقی درس : روش تحقیق در حسابداری - مدیریت تولید - برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیها 34- استاد مسعود نیا درس : شیمی عمومی 35- استاد ذوق درس : روش تحقیق در حسابداری - مدیریت تولید - برنامه ریزی وکنترل تولید موجودیها ****** تذکر ساعات برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی میباشد *******

07

دی

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز چهارشنبه 1400/10/08

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 2) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 3) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 4) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 5) استاد مجید حاج آقایی خیابانی درس : رسم فنی 1 - نقشه کشی و اصول cad -- استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 7استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 8) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 9) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 10 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 11) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 12) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 13) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 14 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 15) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی 16- استادسیده مرضیه افتخاری درس :برنامه ریزی توسعه - اقتصاد 17- استاد امیری درس : آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری - سیستم های اندازه گیری *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******

01

دی

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روزپنجشنبه 1400/10/02

قابل توجه کلیه دانشجویان **** 1) استاد احمد باران چشمه : زبان فنی - 2) استاد داریوش کوهبر : استاتیک -- 3) استاد رضا احمدی : مدیریت کیفیت و بهره وری 4) استاد زهرا عبادی : آمار و احتمالات - ریاضی کاربردی 5- استاد سید میلاد میرمحمدیان : آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - 9) استاد علی جلالی نژاد : شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی - 11) استاد فاطمه فیاض آزاد : مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش - اصول و مبانی تولید - 12) استاد کریم باران چشمه : قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرای آن - 13) 14) استاد محمد فیروز دهقان : حسابداری شرکتهای سهامی - 15) 16) استاد مریم کلاهی : رفتار سازمانی - استاندارها و آیین نامه های ایمنی و کار - 17) استاد مریم هاشمی : فیزیک پیش دانشگاهی - فیزیک عمومی - فیزیک مکانیک 18)استاد مژگان سامانی پور : مدیریت تولید و عملیات - مبانی کنترل کیفیت 19) استاد معصومه زمان پرور : اصول علم اقتصاد --- کسب و کار از دیدگاه اسلام 20) استاد ملیجه اخلاقی : پژوهش عملیاتی 2 21) استاد نرگس کیان : حسابداری پیمانکاری 1 ----- 22) استاد نیره رسولی : برنامه سازی شبکه -- کارگاه برنامه سازی تحت وب 23) استاد یاسر صمغ آبادی:طراحی چیدمان فروشگاه - مدیریت ریسک در کسب وکار 26) استاد مجید عباسی درس: ایمنی مواد شیمیایی 27) استاد صمغ ابادی درس : مدیریت و تامین انبارداری 28 -استاد توفیق فکردوست درس : زبان تخصصی - امداد و کمکهای اولیه - ایمنی و بهداشت محیط کار - آناتومی و فیزیولوژی - مدیریت در بحران 29- محبوبه سامانی پور درس : ریاضی عمومی 2 - ریاضی پیش دانشگاهی - ریاضی عمومی - پژوهش عملیاتی 1 30- محمد مهدی اکبریان درس : اخلاق حرفه ای در تجارت - حقوق بیمه تامین اجتماعی کار - حقوق تجارت 31- استاد یاسر ساسانی نژاد درس : تکنیک های مدیریت مالی - مدیریت مالی 32 -استاد غلامرضا ارمنده یی درس : سیستم های مدیریت یکپارچه 33- استاد ذوقی درس : روش تحقیق در حسابداری - مدیریت تولید - برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیها 34- استاد مسعود نیا درس : شیمی عمومی ****** تذکر ساعات برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی میباشد *******

30

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز چهار شنبه 1400/10/01

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 2) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 3) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 4) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 5) استاد مجید حاج آقایی خیابانی درس : رسم فنی 1 - نقشه کشی و اصول cad -- استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 7استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 8) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 9) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 10 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 11) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 12) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 13) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 14 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 15) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی 16- استادسیده مرضیه افتخاری درس :برنامه ریزی توسعه - اقتصاد 17- استاد امیری درس : آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری - سیستم های اندازه گیری 18- استاد مسعودنیا درس : شیمی عمومی *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******

24

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز پنجشنبه 1400/09/25

قابل توجه کلیه دانشجویان **** 1) استاد احمد باران چشمه : زبان فنی - 2) استاد داریوش کوهبر : استاتیک -- 3) استاد رضا احمدی : مدیریت کیفیت و بهره وری 4) استاد زهرا عبادی : آمار و احتمالات - ریاضی کاربردی 5- استاد سید میلاد میرمحمدیان : آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - 9) استاد علی جلالی نژاد : شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی - 11) استاد فاطمه فیاض آزاد : مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش - اصول و مبانی تولید - 12) استاد کریم باران چشمه : قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرای آن - 13) 14) استاد محمد فیروز دهقان : حسابداری شرکتهای سهامی - 15) 16) استاد مریم کلاهی : رفتار سازمانی - استاندارها و آیین نامه های ایمنی و کار - 17) استاد مریم هاشمی : فیزیک پیش دانشگاهی - فیزیک عمومی - فیزیک مکانیک 18)استاد مژگان سامانی پور : مدیریت تولید و عملیات - مبانی کنترل کیفیت 19) استاد معصومه زمان پرور : اصول علم اقتصاد --- کسب و کار از دیدگاه اسلام 20) استاد ملیجه اخلاقی : پژوهش عملیاتی 2 21) استاد نرگس کیان : حسابداری پیمانکاری 1 ----- 22) استاد نیره رسولی : برنامه سازی شبکه -- کارگاه برنامه سازی تحت وب 23) استاد یاسر صمغ آبادی:طراحی چیدمان فروشگاه - مدیریت ریسک در کسب وکار 26) استاد مجید عباسی درس: ایمنی مواد شیمیایی 27) استاد صمغ ابادی درس : مدیریت و تامین انبارداری 28 -استاد توفیق فکردوست درس : زبان تخصصی - امداد و کمکهای اولیه - ایمنی و بهداشت محیط کار - آناتومی و فیزیولوژی - مدیریت در بحران 29- محبوبه سامانی پور درس : ریاضی عمومی 2 - ریاضی پیش دانشگاهی - ریاضی عمومی - پژوهش عملیاتی 1 30- محمد مهدی اکبریان درس : اخلاق حرفه ای در تجارت - حقوق بیمه تامین اجتماعی کار - حقوق تجارت 31- استاد یاسر ساسانی نژاد درس : تکنیک های مدیریت مالی - مدیریت مالی ****** تذکر ساعات برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی میباشد *******

23

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز چهار شنبه 1400/09/24

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 2) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 3) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 4) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 5) استاد مجید حاج آقایی خیابانی درس : رسم فنی 1 - نقشه کشی و اصول cad -- استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 7استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 8) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 9) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 10 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 11) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 12) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 13) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 14 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 15) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی 16- استادسیده مرضیه افتخاری درس :برنامه ریزی توسعه - اقتصاد 17- استاد امیری درس : آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری - سیستم های اندازه گیری *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******

17

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روزپنجشنبه 1400/09/18

قابل توجه کلیه دانشجویان **** 1) استاد احمد باران چشمه : زبان فنی - 2) استاد داریوش کوهبر : استاتیک -- 3) استاد رضا احمدی : مدیریت کیفیت و بهره وری 4) استاد زهرا عبادی : آمار و احتمالات - ریاضی کاربردی 5- استاد سید میلاد میرمحمدیان : آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - 9) استاد علی جلالی نژاد : شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی - 11) استاد فاطمه فیاض آزاد : مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش - اصول و مبانی تولید - 12) استاد کریم باران چشمه : قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرای آن - 13) 14) استاد محمد فیروز دهقان : حسابداری شرکتهای سهامی - 15) 16) استاد مریم کلاهی : رفتار سازمانی - استاندارها و آیین نامه های ایمنی و کار - 17) استاد مریم هاشمی : فیزیک پیش دانشگاهی - فیزیک عمومی - فیزیک مکانیک 18)استاد مژگان سامانی پور : مدیریت تولید و عملیات - مبانی کنترل کیفیت 19) استاد معصومه زمان پرور : اصول علم اقتصاد --- کسب و کار از دیدگاه اسلام 20) استاد ملیجه اخلاقی : پژوهش عملیاتی 2 21) استاد نرگس کیان : حسابداری پیمانکاری 1 ----- 22) استاد نیره رسولی : برنامه سازی شبکه -- کارگاه برنامه سازی تحت وب 23) استاد یاسر صمغ آبادی:طراحی چیدمان فروشگاه - مدیریت ریسک در کسب وکار 25) استادذوقی درس : روش تحقیق در حسابداری - مدیریت تولید - برنامه ریزی و کنترل تولید 26) استاد مجید عباسی درس: ایمنی مواد شیمیایی 27) استاد صمغ ابادی درس : مدیریت و تامین انبارداری 28 -استاد توفیق فکردوست درس : زبان تخصصی - امداد و کمکهای اولیه - ایمنی و بهداشت محیط کار - آناتومی و فیزیولوژی - مدیریت در بحران 29- محبوبه سامانی پور درس : ریاضی عمومی 2 - ریاضی پیش دانشگاهی - ریاضی عمومی - پژوهش عملیاتی 1 30- محمد مهدی اکبریان درس : اخلاق حرفه ای در تجارت - حقوق بیمه تامین اجتماعی کار - حقوق تجارت 31-استاد پناهنده درس : عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار - مدیریت عمومی با تکیه بر ایمنی و سلامت ****** تذکر ساعات برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی میباشد *******

16

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز چهارشنبه 1400/09/17

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 2) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 3) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 4) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 5) استاد مجید حاج آقایی خیابانی درس : رسم فنی 1 - نقشه کشی و اصول cad -- استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 7استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 8) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 9) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 10 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 11) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 12) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 13) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 14 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 15) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******

10

آذر

اطلاعیه کلاسهای حضوری روز پنج شنبه 1400/09/11

قابل توجه دانشجویان محترم ** 1 )استاد عسگرانی:درس زبان تخصصی (1) -- زبان تخصصی تولیدی و صنعتی -- زبان تخصصی (2) - مدیریت هزینه در کسب و کار 2) استاد افسانه سلطانی : ریاضی عمومی -- 3) استاد اکبر زمانی علیشاه : مقاومت مصالح (2) -- 4) استاد اکبر صدری : مقاومت مصالح - طراحی CADCAM) - استاد فریده محمدی درس : حسابداری مدیریت هزینه - 5) استاد محمد اصل روستا : حسابداری بهای تمام شده پیشرفته - حسابداری بهای تمام شده (2) 6) استاد علی اکبر رشیدی درس: حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 7) استاد داریوش کوه بر درس : استاتیک ساعت 8 الی 14 **8-استاد غلامرضا ارمنده ئی درس : سیستم های مدیریت یکپارچه 9- استاد محمد مهدی اکبریان درس : اخلاق حرفه ای در تجارت - حقوق بیمه تامین اجتماعی و کار - حقوق تجارت 10- محبوبه سامانی پور درس : ریاضی عمومی 2 - ریاضی پیش دانشگاهی - ریاضی عمومی - پژوهش عملیاتی 1 11 - استاد توفیق فکر دوست درس : زبان تخصصی - امداد و کمکهای اولیه - ایمنی و بهداشت محیط کار - آناتومی و فیزیو لوژی - مدیریت در بحران . تذکر ***** کلاسهای فوق بر اسال برنامه هفتگی اعلام شده برگزار میگردد******

10

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز پنج شنبه 1400/09/11

قابل توجه کلیه دانشجویان **** 1) استاد احمد باران چشمه : زبان فنی - 2) استاد داریوش کوهبر : استاتیک -- 3) استاد رضا احمدی : مدیریت کیفیت و بهره وری 4) استاد زهرا عبادی : آمار و احتمالات - ریاضی کاربردی 5) استاد سعید مسعود نیا : شیمی عمومی 6) 7) استاد سید میلاد میرمحمدیان : آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - 8)استاد سیده مهسا حسینی : نقش و جایگاه واحد های صنفی - سرپرستی واحدهای کسب و کار 9) استاد علی جلالی نژاد : شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی - 11) استاد فاطمه فیاض آزاد : مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش - اصول و مبانی تولید - 12) استاد کریم باران چشمه : قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرای آن - 13) 14) استاد محمد فیروز دهقان : حسابداری شرکتهای سهامی - 15) 16) استاد مریم کلاهی : رفتار سازمانی - استاندارها و آیین نامه های ایمنی و کار - 17) استاد مریم هاشمی : فیزیک پیش دانشگاهی - فیزیک عمومی - فیزیک مکانیک 18)استاد مژگان سامانی پور : مدیریت تولید و عملیات - مبانی کنترل کیفیت 19) استاد معصومه زمان پرور : اصول علم اقتصاد --- کسب و کار از دیدگاه اسلام 20) استاد ملیجه اخلاقی : پژوهش عملیاتی 2 21) استاد نرگس کیان : حسابداری پیمانکاری 1 ----- 22) استاد نیره رسولی : برنامه سازی شبکه -- کارگاه برنامه سازی تحت وب 23) استاد یاسر صمغ آبادی:طراحی چیدمان فروشگاه - مدیریت ریسک در کسب وکار 24) استاد یاسر ساسانی نژاد : تکنیک های مدیریت مالی - مدیریت مالی 25) استادذوقی درس : روش تحقیق در حسابداری - مدیریت تولید - برنامه ریزی و کنترل تولید 26) استاد مجید عباسی درس: ایمنی مواد شیمیایی 27) استاد صمغ ابادی درس : مدیریت و تامین انبارداری ****** تذکر ساعات برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی میباشد *******

09

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز چهار شنبه1400/09/10

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 2) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 3) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 4) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 5) استاد سعید مسعود نیا : شیمی عمومی 6) استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 7استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 8) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 9) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 10 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 11) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 12) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 13) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 14 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 15) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی - 16- استاد سیده مرضیه افتخاری درس : برنامه ریزی توسعه - اقتصاد *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******

03

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روزپنج شنبه 1400/09/04

قابل توجه کلیه دانشجویان **** 1) استاد احمد باران چشمه : زبان فنی - 2) استاد داریوش کوهبر : استاتیک -- 3) استاد رضا احمدی : مدیریت کیفیت و بهره وری 4) استاد زهرا عبادی : آمار و احتمالات - ریاضی کاربردی 5) استاد سعید مسعود نیا : شیمی عمومی 6) استاد سید جمال توفیق : زبان تخصصی -امداد کمک های اولیه - ایمنی و بهداشت محیط کار - آناتومی فیزیولوژی - مدیریت در بحران 7) استاد سید میلاد میرمحمدیان : آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - 8)استاد سیده مهسا حسینی : نقش و جایگاه واحد های صنفی - سرپرستی واحدهای کسب و کار 9) استاد علی جلالی نژاد : شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی - 10 ) استاد علی فرمنش : تکنولوژی شاسی فرمان و تعلیق - سامانه مدیریت موتور - کارگاه تکنولوژی شاسی فرمان و تعلیق - کارگاه سامانه مدیریت موتور 11) استاد فاطمه فیاض آزاد : مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش - اصول و مبانی تولید - 12) استاد کریم باران چشمه : قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرای آن - 13) استاد محبوبه سامانی پور : ریاضی عمومی 2 --- ریاضی پیش دانشگاهی --- ریاضی عمومی --- پژوهش عملیاتی 1 14) استاد محمد فیروز دهقان : حسابداری شرکتهای سهامی - 15) استاد محمد مهدی اکبریان : اخلاق حرفه ای در تجارت - حقوق بیمه تامین اجتماعی و کار _ حقوق تجارت 16) استاد مریم کلاهی : رفتار سازمانی - استاندارها و آیین نامه های ایمنی و کار - 17) استاد مریم هاشمی : فیزیک پیش دانشگاهی - فیزیک عمومی - فیزیک مکانیک 18)استاد مژگان سامانی پور : مدیریت تولید و عملیات - مبانی کنترل کیفیت 19) استاد معصومه زمان پرور : اصول علم اقتصاد --- کسب و کار از دیدگاه اسلام 20) استاد ملیجه اخلاقی : پژوهش عملیاتی 2 21) استاد نرگس کیان : حسابداری پیمانکاری 1 ----- 22) استاد نیره رسولی : برنامه سازی شبکه -- کارگاه برنامه سازی تحت وب 23) استاد یاسر صمغ آبادی:طراحی چیدمان فروشگاه - مدیریت ریسک در کسب وکار 24) استاد یاسر ساسانی نژاد : تکنیک های مدیریت مالی - مدیریت مالی 25) استادذوقی درس : روش تحقیق در حسابداری - مدیریت تولید - برنامه ریزی و کنترل تولید 26) استاد مجید عباسی درس: ایمنی مواد شیمیایی 27) استاد صمغ ابادی درس : مدیریت و تامین انبارداری ****** تذکر ساعات برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی میباشد *******

02

آذر

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز چهار شنبه 1400/09/03

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 2) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 3) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 4) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 5) استاد سعید مسعود نیا : شیمی عمومی 6) استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 7استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 8) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 9) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 10 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 11) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 12) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 13) استاد مجید خیابانی : رسم فنی 1 - نقشه کشی اصول CAD 14)استاد محمد برزن : فیزیک کاربردی 15) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 16 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 17) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی - 18- استاد سیده مرضیه افتخاری درس : برنامه ریزی توسعه - اقتصاد *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******

26

آبان

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز پنج شنبه 1400/08/27

قابل توجه کلیه دانشجویان **** 1) استاد احمد باران چشمه : زبان فنی - 2) استاد داریوش کوهبر : استاتیک -- 3) استاد رضا احمدی : مدیریت کیفیت و بهره وری 4) استاد زهرا عبادی : آمار و احتمالات - ریاضی کاربردی 5) استاد سعید مسعود نیا : شیمی عمومی 6) استاد سید جمال توفیق : زبان تخصصی -امداد کمک های اولیه - ایمنی و بهداشت محیط کار - آناتومی فیزیولوژی - مدیریت در بحران 7) استاد سید میلاد میرمحمدیان : آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - 8)استاد سیده مهسا حسینی : نقش و جایگاه واحد های صنفی - سرپرستی واحدهای کسب و کار 9) استاد علی جلالی نژاد : شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی - 10 ) استاد علی فرمنش : تکنولوژی شاسی فرمان و تعلیق - سامانه مدیریت موتور - کارگاه تکنولوژی شاسی فرمان و تعلیق - کارگاه سامانه مدیریت موتور 11) استاد فاطمه فیاض آزاد : مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش - اصول و مبانی تولید - 12) استاد فریده محمدی : حسابداری مدیریت هزینه 13) استاد کریم باران چشمه : قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرای آن - 14) استاد محبوبه سامانی پور : ریاضی عمومی 2 --- ریاضی پیش دانشگاهی --- ریاضی عمومی --- پژوهش عملیاتی 1 15) استاد محمد فیروز دهقان : حسابداری شرکتهای سهامی - 16) استاد محمد مهدی اکبریان : اخلاق حرفه ای در تجارت - حقوق بیمه تامین اجتماعی و کار _ حقوق تجارت 17) استاد مریم کلاهی : رفتار سازمانی - استاندارها و آیین نامه های ایمنی و کار - 18) استاد مریم هاشمی : فیزیک پیش دانشگاهی - فیزیک عمومی - فیزیک مکانیک 19)استاد مژگان سامانی پور : مدیریت تولید و عملیات - مبانی کنترل کیفیت 20) استاد معصومه زمان پرور : اصول علم اقتصاد --- کسب و کار از دیدگاه اسلام 21) استاد ملیجه اخلاقی : پژوهش عملیاتی 2 22) استاد نرگس کیان : حسابداری پیمانکاری 1 ----- 23) استاد نیره رسولی : برنامه سازی شبکه -- کارگاه برنامه سازی تحت وب 24) استاد یاسر صمغ آبادی:طراحی چیدمان فروشگاه - مدیریت ریسک در کسب وکار 25) استاد یاسر ساسانی نژاد : تکنیک های مدیریت مالی - مدیریت مالی 26) استاد یونس پناهنده : مدیریت عمومی با تکیه بر ایمنی و سلامت 27) استاد مجید عباسی درس: ایمنی مواد شیمیایی 28) استاد پناهنده درس : عوامل زیان آورفیزیکی محیط کار29) استاد صمغ ابادی درس : مدیریت و تامین انبارداری ****** تذکر ساعات برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی میباشد *******

25

آبان

اطلاعیه کلاسهای آنلاین روز چهار شنبه 1400/08/26

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 2) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 3) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 4) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 5) استاد سعید مسعود نیا : شیمی عمومی 6) استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 7استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 8) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 9) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 10 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 11) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 12) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 13) استاد مجید خیابانی : رسم فنی 1 - نقشه کشی اصول CAD 14)استاد محمد برزن : فیزیک کاربردی 15) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 16 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 17) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی 18) استاد منیره سادات میروکیلی :مبانی ریاضیات در حسابداری - ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری - *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******

19

آبان

اطلاعیه برگزاری کلاسهای آنلاین روز پنج شنبه مورخ 1400/08/20

قابل توجه کلیه دانشجویان **** 1) استاد احمد باران چشمه : زبان فنی - 2) استاد امین ذوقی : روش تحقیق در حسابداری - مدیریت تولید - برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 3) استاد داریوش کوهبر : استاتیک -- 4) استاد رضا احمدی : مدیریت کیفیت و بهره وری 5) استاد زهرا عبادی : آمار و احتمالات - ریاضی کاربردی 6) استاد سعید مسعود نیا : شیمی عمومی 7) استاد سید جمال توفیق : زبان تخصصی -امداد کمک های اولیه - ایمنی و بهداشت محیط کار - آناتومی فیزیولوژی - مدیریت در بحران 8) استاد سید میلاد میرمحمدیان : آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - 9)استاد سیده مهسا حسینی : نقش و جایگاه واحد های صنفی - سرپرستی واحدهای کسب و کار 10) استاد علی اکبر رشیدی : حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 11) استاد علی جلالی نژاد : شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی - 12 ) استاد علی فرمنش : تکنولوژی شاسی فرمان و تعلیق - سامانه مدیریت موتور - کارگاه تکنولوژی شاسی فرمان و تعلیق - کارگاه سامانه مدیریت موتور 13) استاد فاطمه فیاض آزاد : مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش - اصول و مبانی تولید - 14) استاد فریده محمدی : حسابداری مدیریت هزینه 15) استاد کریم باران چشمه : قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرای آن - 16) استاد محبوبه سامانی پور : ریاضی عمومی 2 --- ریاضی پیش دانشگاهی --- ریاضی عمومی --- پژوهش عملیاتی 1 17) استاد محمد فیروز دهقان : حسابداری شرکتهای سهامی - 18) استاد محمد مهدی اکبریان : اخلاق حرفه ای در تجارت - حقوق بیمه تامین اجتماعی و کار _ حقوق تجارت 19) استاد مریم کلاهی : رفتار سازمانی - استاندارها و آیین نامه های ایمنی و کار - 20) استاد مریم هاشمی : فیزیک پیش دانشگاهی - فیزیک عمومی - فیزیک مکانیک 21)استاد مژگان سامانی پور : مدیریت تولید و عملیات - مبانی کنترل کیفیت 22) استاد معصومه زمان پرور : اصول علم اقتصاد --- کسب و کار از دیدگاه اسلام 23) استاد ملیجه اخلاقی : پژوهش عملیاتی 2 24) استاد نرگس کیان : حسابداری پیمانکاری 1 ----- 25) استاد نیره رسولی : برنامه سازی شبکه -- کارگاه برنامه سازی تحت وب 26) استاد یاسر صمغ آبادی:طراحی چیدمان فروشگاه - مدیریت ریسک در کسب وکار 27) استاد یاسر ساسانی نژاد : تکنیک های مدیریت مالی - مدیریت مالی 28) استاد یونس پناهنده : مدیریت عمومی با تکیه بر ایمنی و سلامت ****** تذکر ساعات برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی میباشد *******

19

آبان

اطلاعیه برگزاری کلاسهای آنلاین روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19

قابل توجه دانشجویان محترم 1) استاد ابوذر امیری : واحد درسی آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری - سیستم های اندازه گیری 2) استاد احمد باران چشمه : زبان تخصصی - تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه 3) استاد اکرم اینانلو : زبان خارجه عمومی 4) استاد جواد راد پور : تهویه صنعتی - تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی 5) استاد سعید شاهمرادی : آزمایشگاه مکانیک سیالات - مکانیک سیالات کاربردی 6) استاد سعید مسعود نیا : شیمی عمومی 7) استاد سید فرزاد میر حسینی : ورزش 1 - تربیت بدنی 8استاد سید میلاد میر محمدیان : مفاهیم TCP - آشنایی با مبانی امنیت شبکه - 9) استاد سحر رادمهر : آمار - آمار و کاربرد آن درحسابداری 10) استاد فرشته حسینی : زبان پیش دانشگاهی 11) استاد مرضیه افتخاری : برنامه ریزی توسعه - اقتصاد 12 ) استاد علی جلالی نژاد : مدیریت بازار یابی خدمات 13) استاد کیانا صالحی : برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب وکار - تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی 14) استاد مجید عباسی : عوامل زیان آور شیمیایی - قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی 15) استاد مجید خیابانی : رسم فنی 1 - نقشه کشی اصول CAD 16)استاد محمد برزن : فیزیک کاربردی 17) استاد مریم حیدری کیا : برنامه ریزی و طراحی کسب و کار - 18 ) استاد مریم کلاهی : اصول و مبانی زنجیره تامین - مبانی سازمان مدیریت 19) استاد ملیحه اخلاقی : ریاضی پیش دانشگاهی 20) استاد منیره سادات میروکیلی :مبانی ریاضیات در حسابداری - ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری - *********توجه : ساعت برگزاری کلاسها بر اساس برنامه هفتگی سامانه هم آوا میباشد .*******